canlı destek

Ege Üniversitesi Korona Virüs(COVID-19) Salgını Koordinasyon Komisyonu (EGE-KOVKOM) Karar Örneği

 
 
Toplantı Tarihi: 16.03.2020                                                                                                                         Toplantı Sayısı: 1

 

Karar 1-

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs'e (COVID-19) karşı Cumhurbaşkanlığı Makamı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın önerileri ve aldığı kararlar doğrultusunda, Üniversitemizde yapılacak bilgilendirme çalışmaları ile Üniversitemiz ve Tıp Fakültesi Hastanemizde alınması önerilecek önlemlere ilişkin hususların görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerde; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 11.03.2020 tarihinde COVID-19 enfeksiyonunun pandemi olarak ilan edildiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tüm üniversitelere göndermiş olduğu 13.03.2020 tarihli ve E.21113 sayılı yazısına istinaden Ege Üniversitesi Koronavirüs (COVID-19) Salgını Koordinasyon Komisyonunun (EGE-KOVKOM) kurulduğu, komisyon tarafından Cumhurbaşkanlığı Makamının, Sağlık Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının genelgelerinin / duyurularının anlık olarak takip edilerek alınan kararların Üniversitemizde aynen uygulanması için gerekli girişimlerin yapılacağı ve söz konusu makamlarca alınacak yeni kararlar doğrultusunda gerektiğinde uygulamaların revize edileceği vurgulandı.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde bu zamana kadar alınan önlemlere ilişkin olarak; Hastane Afet Planı çerçevesinde hastanede enfeksiyonu önleme önlemlerinin alındığı, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda mesai saatlerinde hasta ziyaretlerinin yasaklandığı, mesai sonrasında hasta başına 60 yaş altı bir kişinin ziyaret etmesine izin verildiği, Koronavirüs risk grubunda olanları (60 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar) hasta ziyaret etmesinin yasaklandığı, yanık servisinin boşaltılıp COVID-19 şüpheli olguların ilk izolasyon alanı olarak tahsis edildiği, acil servise solunumsal belirtilerle başvuran hastaların “Mavi Alan” adı verilen ayrı bir alana alındığı, maske verildiği, muayenelerinin ayrı olarak yapıldığı, olası vaka tanımına uyan hastaların negatif basınçlı odalarda izolasyona alınmakta olduğu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları servislerindeki negatif basınçlı odaların, COVID-19 şüpheli olgular için “izolasyon odası” olarak ayrıldığı, COVID-19 enfeksiyonu kanıtlanan olguların, Sağlık Bakanlığının kararı doğrultusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine veya İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

 1. Üniversitemizde yapılacak COVID-19 enfeksiyonu bilgilendirme çalışmaları kapsamında;
 • Ege Üniversitesi televizyonu ve radyosunda bilgilendirici programlar planlanmasının,
 • Üniversite girişindeki ve hastanemiz önündeki LED ekranlarda ve üniversitemizin tüm sosyal medya hesaplarında Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili afişlerinin paylaşılmasının,
 • “kimlik.ege.edu.tr” SSO sayfasında ve “hastane.ege.edu.tr” login ekranında Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 afişlerinin döndürülmesinin,
 • “hastane.ege.edu.tr”de “Sağlık Bakanlığı COVID-19” Rehberinin sürekli güncellenerek yer almasının sağlanmasının,
 •  “ege.edu.tr” ana sayfasında COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili bir bilgilendirme sayfası oluşturulmasının,
 • Sağlık Bakanlığı afişlerinden “14 kural”, “Virüsten korunmak elimizde” ve “Ellerimizi yıkayalım sağlığımızı koruyalım” adlı afişlerin basılıp kampüste tüm binalara asılmasının,
 1. Üniversitemizde alınması önerilen önlemler kapsamında;
 • Acil ve zorunlu olanlar dışında yüz yüze ve yakın temasın olduğu tüm toplantıların ve tüm kültür, sanat-spor etkinliklerinin 3 hafta süreyle ertelenmesinin,
 • Kütüphane, spor tesisleri, okuma salonları, öğrenci yemekhanelerinin üç hafta süre ile kapatılmasının,
 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının uhdesinde olmak üzere personel yemekhanelerinde sandalyelerin bir masaya iki çapraz sandalye olacak şeklinde seyreltilmesinin ve yemek dağıtım saat aralığının genişletilmesinin,
 • Dezenfeksiyon önlemleri çerçevesinde, çok kişinin dokunduğu/damlacık sıçrayabilen yüzeylerin (kapı kolu, masa vb.)  sık sık temizliğinin sağlanmasının,
 • Yurt dışından dönen idari / akademik personelin pasaportlarının yurda giriş damgalarını, fakülte / enstitü / yüksekokul sekreterine elektronik ortamda iletmelerinin ve bu kişilerin 14 gün boyunca ZORUNLU olarak idari izinli sayılmalarının,
 • Ateşi (38℃ üzerinde), kuru öksürüğü ve halsizliği olanların acil servise başvurmaları veya Sağlık Bakanlığı “184 hattını” aramaları gerektiğinin duyurulmasının,
 •  Tüm çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin ellerini su ve sabunla düzenli olarak yıkamasının önerilmesinin, ayrıca bina / birim girişlerine sabit otomatlarla el dezenfektanı yerleştirilmesinin; umuma açık tuvaletlerdeki sabunlukların dolu tutulmasının sağlanmasının,
 • Büfe, kantin, kafeterya gibi mekânlarda sadece alışveriş yapılıp çıkılmasının, kapalı mekânlarda oturulmamasının,
 • Üniversite içinde hizmet veren üç ambulansın personeline COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili kişisel koruyucuların sağlanmasının,
 1. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde COVID-19 önlemleri kapsamında;
 • Poliklinik bekleme alanlarında hasta yakınlarının beklememesinin, randevu saatinin / sırasının gelmesine yakın o bölgede bulunulması gerektiğinin,
 • Tüm polikliniklerde tedavi gerektirmeyen rutin kontrollerin uygun olgularda Mayıs ayı ve sonrasına ertelenmesinin önerilmesinin,
 • Poliklinik hastalarından uygun olanların aciliyet gerektirmeyen ileri tetkiklerinin, Mayıs ayı ve sonrasına ertelenmesinin önerilmesinin,
 • Tüm polikliniklerin yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde çalışmaya devam etmesinin, Poliklinik hastalarının acil servise sevk edilmesinin uygun olmadığının,
 • Bugün itibariyle İzmir’de kanıtlanmış hasta olmaması nedeniyle elektif girişimlere / ameliyatlara ikinci bir bildirime kadar devam edilmesinin,
 • Acil serviste işlemleri devam eden hastaların tetkiklerinin uzatılmadan bir an önce sonuçlandırılmasının, taburcu ve yatış kararlarının hızla verilmesi gerektiğinin,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından tarihi geçen ilaç raporlarının geçerli sayılacağı kararı alındığından, ilaç raporu yenilemek için hastaneye başvurulmamasının sağlanmasının,
 • Genel yemekhanede sandalyelerin bir masaya iki çapraz sandalye şeklinde seyreltilmesinin, yemek dağıtımının 11.30 – 14.30 saatleri arasında olacak şekilde genişletilmesinin, yemeğin üç vardiya halinde yenmesinin, organizasyonun beslenme hizmetleri tarafından gerçekleştirilmesinin ve konuya ilişkin duyurunun ayrıca yapılmasının,
 • Akşam tüm personele kliniklerinde yemek dağıtımının yapılmasının, acil servis yemekhanesinde sadece acil serviste görevli personelin yemek yemesinin, diğer personelin genel personel yemekhanesine yönlendirilmesinin,
 • Hızlı kararlar alınabilmesi için Tıp Fakültesi Hastanesiyle ilgili konularda Başhekimliğin, Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili konularda ise Dekanlığın yetkili kılınmasının,

kabulüne ve Rektörlük Makamına önerilmesine, oybirliğiyle karar verildi.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ