Çerez Örnek
canlı destek

Yeni Corona Virüs Nedeniyle Öğrenime Ara Verme Sürecinde Öğrenime İlişkin Senato Kararları

Sevgili öğrencilerimiz,

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 18.03.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2010 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere almış olduğu kararları 19.03.2020 tarih ve E.22344 sayılı yazı ile Üniversitelere bildirmiştir. Üniversitemiz Senatosu 20.03.2020 tarihinde bu süreçte yapılacak uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere online olarak toplanmış ve aşağıda belirtilen hususlarda karar almıştır.

 

Üniversitemizde uygulanmakta olan yaz okulunun kaldırılması,

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takviminin söz konusu karar uyarınca yeniden düzenlenmesi,

Yeniden düzenlenen Akademik Takvime göre Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretimine ait derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim ile asenkron olarak verilmesi ve bu derslerin uygulama ve laboratuvar saatlerinin her eğitim biriminin planlama yaparak yaz aylarında yoğunlaştırılmış olarak verilmesinin sağlanması,

 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla;

Örgün öğretimde ön lisans,  lisans, İngilizce hazırlık ve lisansüstü düzeyde verilmekte olan eğitimlerin eş zamanlı olmayan (asenkron) şekilde uzaktan eğitim yöntemi ile verilmesi,

Öğrencilerimizin sadece Üniversitemiz tarafından uzaktan eğitim olarak verilen dersleri almaları,

Sınavların (ara sınav, proje ödevi, final ödevi vb. gibi ) şekline öğretim elemanları tarafından karar verilmesine,  ancak  sınavların  değerlendirilmesindeki puanlamanın Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından planlanması,

Öğretim elemanlarına “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme “dersinin EGESEM ve Eğitim Fakültesi koordinasyonuyla asenkron olarak uzaktan eğitim şeklinde verilmesi,

Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda senkron olarak yapılması,

Erasmus+ ESC gibi uluslararası  değişim programı kapsamında yurt dışında bulunan Corona virüsü sebebiyle faaliyeti sonlandırmak ve Türkiye’ye dönmek isteyen öğrencilerimizin durumlarına göre ders kayıtları ve intibakları hususunda mağduriyet yaşamamalarının sağlanması,

16 Mart 2020 tarihi itibariyle eğitimlerine ara verilen üniversitemiz Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörnelerin) Covid-19 salgınında hizmetlerine ihtiyaç duyulana kadar intörnlük uygulamalarına ara verilmesinin devamının uygun olduğu,

Gönüllü olarak çalışmak isteyen intörnlerin üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmalarının uygun olduğu,

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinin yazılı talebi ile hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunun bildirilmesi halinde intörnlük uygulamalarının başlatılması.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ