canlı destek

Ege Üniversitesi Senatosunun ve Yönetim Kurulunun 2 Nisan 2020 tarihli toplantısında, eğitim öğretime ilişkin aldığı kararlar.

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN

ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN ALINAN KARARLAR

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Üniversitelerde eğitime 1 hafta ara verilmesinden sonra uzaktan eğitimle öğretime devam edilmesi nedeniyle Üniversitemizin 2019 -2020 Akademik takviminde değişiklik yapılmıştır.

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BAHAR YARIYILI

AKADEMİK TAKVİMİ

 

BAHAR YARIYILI

Eğitim-Öğretim

(Başlangıç)                             17 Şubat 2020            Pazartesi

1(BİR)  HAFTA ARA          (16 Mart 2020 – 23 Mart 2020)

 

Bahar yarıyılı

Uzaktan Eğitim

(Başlangıç)                            23 Mart 2020             Pazartesi

(Bitiş)                                     5 Haziran 2020          Cuma

 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı için Üniversitemizde Örgün öğretimde ön lisans, lisans, İngilizce hazırlık, lisansüstü düzeyde asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan eğitim yöntemi ile verilmekte olan eğitimlerin, isteyen öğretim elemanları tarafından senkron (eş zamanlı) şekilde uzaktan eğitim yöntemi ile de verilebilmesine,  ancak senkron (eş zamanlı) şekilde uzaktan eğitim yöntemi ile verilen eğitimlerin video kayıtlarına erişimin derse katılamayan öğrencilere de  “Ege Ders”e eklenmek suretiyle açık olmasına,

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında dersin niteliği gereği uzaktan eğitim ile öğretimini yapamayan öğretim elemanlarının yaz aylarında derslerini yoğunlaştırılmış olarak (teorik ve uygulama) verebilmelerine,

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemizde verilen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere uygulanacak sınavlarda ara sınavlar için öğretim elemanları tarafından (ödev vb.) verilmesine ve değerlendirmenin %40 olmasına,  final ve bütünleme sınavlarının ise Eylül ayında aşağıda belirtilen tarihlerde yapılmasına ve değerlendirmenin %60 olarak belirlenmesine,

 

FİNAL SINAVLARI                                                        

(BAŞLANGIÇ)                    31 Ağustos 2020        Pazartesi

(BİTİŞ)                                  13 Eylül 2020            Pazar

 

BÜTÜNLEME SINAVLARI

(BAŞLANGIÇ)                    14 Eylül 2020            Pazartesi

(BİTİŞ)                                  27 Eylül 2020            Pazar

 

Üniversitemizde lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerin devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla enstitü yönetim kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanmasına,

Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine.

Kararların 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına ve yaşanılan bu süreçte alınan kararların salgınla ilgili planı etkileyecek herhangi yeni bir gelişmede yeniden gözden geçirilmesi kaydıyla alınmasına karar verilmiştir.

 

 

Ege Üniversitesi Yönetim Kurulunun

2 Nisan 2020 tarihli toplantısında aldığı kararlar.

 

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının Uzaktan Eğitim ile devam edecek olması dikkate alınarak, Öğrenci Köyü'nde konaklayan öğrencilerimizin yatırmış oldukları aidat ödemelerine ve bundan sonraki sürece ilişkin usul ve esasların görüşülmesine geçildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 01.04.2020 tarihli ve 99065 sayılı teklif yazısı çerçevesinde teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının Uzaktan Eğitim ile devam edecek olması dikkate alınarak, Öğrenci Köyü'nde konaklayan öğrencilerimizin yatırmış oldukları aidat ödemelerine ve bundan sonraki sürece ilişkin;

  1. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Öğrenci Köyü’nden çıkış yapmış öğrencilerimizin aidat ödemelerinin (kaldıkları gün tutarı alınarak) eğitim öğretim faaliyetlerinin başladığı tarihten itibaren konaklayacağı aylara mahsup edilmesine,
  2. Öğrenci Köyü’nden kesin ayrılış yapmak isteyen öğrencilerimizin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Öğrenci Köyü’nde kaldıkları gün sayısı hesaplanarak kalan aidat ödemelerinin ve depozitolarının kesin ayrılışlarında iadelerinin yapılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ