Çerez Örnek
canlı destek

Ege Üniversitesi Senatosunun, 30.04.2020 tarihli ve 12 sayılı toplantısında alınan kararlar

 

 

Karar 3-

Yeni Koronavirüs (Covid) 19 salgını dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, öğrencilerin staj / uygulama eğitimlerini, uzaktan öğretim ile ya da yazın yoğunlaştırılmış olarak verilmesini üniversitelerin ilgili kurullarına bırakması nedeniyle, tüm akademik birimlerimizden gelen tekliflerin görüşülmesine ilişkin, e-posta yoluyla Senato üyelerine de gönderilen, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 29.04.2020 tarihli ve 113865 sayılı teklif yazısı ile eki Eğitim Komisyonunun 29.04.2020 tarihli ve 9/1 sayılı kararı çerçevesinde teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 07.04.2020 tarihli 25557 sayılı, 09.04.2020 tarihli 25893 ve 26035 sayılı, 10.04.2020 tarihli 26317 sayılı, 13.04.2020 tarihli 26443, 26444 ve 26482 sayılı yazıları doğrultusunda, Yeni Koronavirüs (Covid) 19 salgını dolayısıyla, 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Yarıyılında öğrencilerin staj / uygulama eğitimlerinin uygulanma yöntemini üniversitelerin ilgili kurullarına bırakması nedeniyle, 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin staj / uygulama eğitimlerinin, uzaktan öğretim yöntemi ile ödev, proje ya da uygulama dosyası vb. etkinlikler olarak hazırlatılarak yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Yeni Koronavirüs (Covid) 19 salgını dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, uygulamalı eğitimlerin uzaktan öğretim ile ya da yazın yoğunlaştırmış olarak yapılmasını üniversitelerin ilgili kurullarına bırakması nedeniyle, yeniden hazırlanan 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı akademik takviminin görüşülmesine ilişkin, e-posta yoluyla Senato üyelerine de gönderilen, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 29.04.2020 tarihli ve 113865 sayılı teklif yazısı ile eki Eğitim Komisyonunun 29.04.2020 tarihli ve 9/2 sayılı kararı çerçevesinde teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yeni Koronavirüs (Covid) 19 salgını dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, uygulamalı eğitimlerin uzaktan öğretim ile ya da yazın yoğunlaştırmış olarak yapılmasını üniversitelerin ilgili kurullarına bırakması nedeniyle,

 

yeniden hazırlanan 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı akademik takviminin (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında), Eğitim Komisyonundan geçtiği, Senato üyelerine gönderildiği ve ekteki şekliyle aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı akademik takvimi için tıklayınız

 

Karar 5-

Yeni Koronavirüs (Covid) 19 salgını dolayısıyla, Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde değişiklikler yapılmasına ilişkin, e-posta yoluyla Senato üyelerine de gönderilen, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 29.04.2020 tarihli ve 113865 sayılı teklif yazısı ile eki Eğitim Komisyonunun 29.04.2020 tarihli ve 9/3 sayılı kararı ve anılan Dekanlığın 29.04.2020 tarihli 113345 ve 113844 sayılı teklif yazıları ile 28.04.2020 tarihli ve 2/2-3 sayılı Kurul kararları çerçevesinde teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yeni Koronavirüs (Covid) 19 salgını dolayısıyla, Üniversitemiz Tıp Fakültesi intörn öğrencilerine yönelik hazırlanan telafi eğitimine ilişkin alınan Fakülte Kurul kararı ile güncellenen 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminin, Eğitim Komisyonundan geçtiği, Senato üyelerine gönderildiği ve ekteki şekliyle aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Tıp Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Telafi Eğitimi Akademik Takvimi için tıklayınız

Karar 6-

Yeni Koronavirüs (Covid) 19 salgını dolayısıyla, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde değişiklikler yapılmasına ilişkin, e-posta yoluyla Senato üyelerine de gönderilen, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 29.04.2020 tarihli ve 113865 sayılı teklif yazısı ile eki Eğitim Komisyonunun 29.04.2020 tarihli ve 9/4 sayılı kararı ve anılan Dekanlığın 21.04.2020 tarihli ve 109925 sayılı teklif yazısı ile 07.04.2020 tarihli ve 2020/11-10 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yeni Koronavirüs (Covid) 19 salgını dolayısıyla, 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla, Diş Hekimliği Fakültesi teorik derslerinin dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemiyle, uygulamalı derslerin ise yaz döneminde yoğunlaştırılmış program olarak verileceği “yoğunlaştırılmış uygulama eğitim takvimi” şeklinde güncellenen Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminin, Eğitim Komisyonundan geçtiği, Senato üyelerine gönderildiği ve ekteki şekliyle aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Diş Hekimliği Fakültesi 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi için tıklayınız

 

 

Karar 7-

“Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”nin 18. maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen “Tek Ders Sınavı”nın, bir defaya mahsus olmak üzere, 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda mezun durumda olan ve mezuniyetleri için sadece üç dersi kalan öğrencileri için, “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanmasına ilişkin e-posta yoluyla Senato üyelerine de gönderilen, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 29.04.2020 tarihli ve 113865 sayılı teklif yazısı ile eki Eğitim Komisyonunun 29.04.2020 tarihli ve 9/6 sayılı kararı ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 21.04.2020 tarihli ve 109856 sayılı yazısı çerçevesinde teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan görüşmelerde; yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla, Senatomuzun 20.03.2020 tarihli ve 9/1 sayılı kararı ile 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılında Yaz Okulunun kaldırılmasına karar verildiğinden, Mühendislik Fakültesinin ilgili Bölümlerinde son sınıf olup yaz okulunda ders alacak ve bunun sonunda mezun olabilecek öğrencilerin, mağduriyetlerinin söz konusu olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla,

  1. “Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”nin 18. maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen “Tek Ders Sınavı”nın, bir defaya mahsus olmak üzere, 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda mezun durumda olan ve mezuniyetleri için sadece üç dersi kalan öğrencileri için, “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanmasına,
  2. “Tek Ders Sınavı”nın, “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanmasına ilişkin kararın, yalnızca yaz okulunda ders alacak öğrencilerimiz için değil, Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarında eğitim görmekte olan tüm son sınıf öğrencileri için uygulanmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ