canlı destek

Araştırma Olanakları

  Bilgi İşlem Altyapısı ve Laboratuvarlar

  Kütüphane

Modern toplumlarda üniversiteler, bilgiye ulaşmada yol gösteren kurumlardır. Ege Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışabilmek amacıyla en yeni bilgi ve teknolojileri kullanmakta, gelişmiş üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirlikleri oluşturmakta, çağdaş olanakları, tüm öğretim üyelerinin, yardımcılarının, öğrencilerin ve toplumun hizmetine sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda üniversitemiz; tıp ve sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında hem ülkemiz sorunlarını çözmeye yönelik, hem de evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedefleyen çok sayıda araştırma gerçekleştirmektedir. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan akademik yayınlarda 2017 yılı içerisinde 4.000`i aşkın bilimsel yayınımız yer almıştır. Bilim insanlarımız araştırmalarını uluslararası bilimsel platformlarda tüm dünya akademisyenleri ile paylaşmakta, yapılan araştırmalar, saygın kuruluşlarca değerlendirilip ödüllendirilmekte, çok sayıda bilim ve teşvik ödülü TÜBİTAK, TÜBA ve uluslararası pek çok bilim kurumu tarafından üniversitemiz öğretim elemanlarına verilmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ