Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Çift Anadal - Yandal Programları

Çift Anadal Programı

Ön lisans programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans veya ön lisans programları arasında öğrencilerden belli koşulları yerine getirenlerin istedikleri takdirde, aynı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul içinde veya dışında başka bir bölümde, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Çift Anadal Programı” adı verilir.

Yandal Programı

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölümde, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yan Dal Programı” adı verilir. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda hem bir çift anadal hem de bir yan dal programına kayıt yapılabilir. Uygulamalar konusunda ilgili fakültenin öğrenci işleri birimine başvurulabilir.
Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal, hem de bir yandal programına kayıt yapılamamaktadır.