Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Diploma Eki

“Diploma Eki”, mezun olan kişinin izlediği ve başarıyla tamamladığı çalışmaların yapısı, seviyesi, çerçevesi, içeriği ve yetkilerinin standart bir şekilde tanımını sağlayan ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir. Ege Üniversitesinde lisans, yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere mezuniyetlerinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO / CEPES tarafından geliştirilmiş modele göre hazırlanan “Diploma Eki” İngilizce dilinde verilmektedir. 2005 yılında Diploma Eki’ni Türkiye’de sunan ilk iki üniversiteden biri Ege Üniversitesi olmuştur. Ege Üniversitesi, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerine diplomalarının yanı sıra Diploma Eki’ni ücretsiz ve otomatik olarak vermektedir.