canlı destek

Arkeoloji Alan Yeterlilikleri

TABLO 5. TYYÇ 7. Düzey (Doktora Eğitimi) Yeterlilikleri
ARKEOLOJİ  (Protohistorta ve Önasya Arkeolojisi - Klasik Arkeoloji) ALAN YETERLİLİKLERİ
TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ  BECERİLER YETENEKLER
Kuramsal/Bilişsel Uygulamalı Kuramsal/Bilişsel Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
8    DOKTORA ________ EQF-LLL:      8. düzey ________ QF-EHEA:   3. Düzey   *Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme. *Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme. *Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme.  *Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme. *Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu veya değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme. *Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. *Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme. *Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme. *Alanında edindiği uzmanlık uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme. *Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü yörelerin sosyal ilişkilerini inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik faaliyetleri gerçekleştirebilme. *Alanındaki uzman kilişer ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme. *Mesleki İngilizcesini uzmanlık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme. *Alanındaki bilgileri yaşadığı toplumu bilgi toplumu olma ve sürdürebilme konusunda kullanabilme. *Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma. *Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ