Çerez Örnek

EÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olma.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulama bilgilerini arazide ve ilgili birimde sınırlı  düzeyde kullanabilme.  
 3. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak arkeolojik verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmaya ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri getirebilme.
 4. Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçlar ile kayıt altına alabilme.
 5. Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olma.
 6. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve projeleri bağımsız olarak yürütebilme.
 7. Alanı ile ilgili çalışma ve projelerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilme.
 8. Alanı ile ilgili çalışma ve projelerde etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 9. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirip yorum getirebilme. 
 10.  Alan ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık , olumlu bir tutum sergileyebilme.
 11.  Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olma. 
 12.  Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirdiği yörelerde etkinlikler düzenleyip ve uygulayabilme.
 13.  Temel düzeyde İngilizce bilgisi edinerek alanındaki bilimsel çalışmaları izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme.
 14.  Alanının gerektirdiği  temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 15.  Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etme.  
 16.  Alan uygulamaları dışında Arkeolojik verilerin yazılı ve görsel olarak değerlendirildiği depo / laboratuar ortamında çalışma becerisine sahip olma.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ