Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus+ Programı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim), Leonarda da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Gençlik; 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeni bir döneme girmiş, 2013 yılı sonuna kadar sürmüş ve 7 yıllık bir dönemi kapsayan Hayatboyu Öğrenme (LLP - Lifelong Learning Programme) ve Gençlik (Youth in Action) Programları adını almıştır. Program; 27 AB üyesi ülke, EFTA ülkeleri ve Türkiye’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007 - 2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan yeni programdır. Erasmus+, AB’nin 2014 - 2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanındaki programıdır. Erasmus+ Programı kapsamında eğitim, öğretim  ve gençlik alanla rının yanı sıra spor konusunda da geliştirilecek projelere destek sağlanmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 34 ülkeyi kapsamaktadır.

Erasmus Programı’nı en iyi biçimde yürüten üniversitelerin başında gelen Ege Üniversitesi programın uygulanmaya başlandığı 2004 yılından bu yana öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde ilk sıralarda yer almaktadır.

Bu program çerçevesinde 2017-2018 akademik yılında  üniversitemizin 510 öğrencisi Avrupa ülkelerinin çeşitli üniversitelerinde 3-12 aylık dönemlerde öğrenim görmekte, 15 öğretim elemanı ise bu üniversitelerde bir haftalık sürelerle ders verme ve mesleki eğitim amaçlı ziyaret etmektedirler.

2018-2019 akademik yılında Erasmus+ Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmek üzere 503 adet ikili sözleşme (bilateral agreement) imzalanmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Erasmus+ ile öğrenim görmek üzere AB üyesi ülkelerin üniversitelerine giden öğrenci sayısının 550 olması beklenmektedir.

Ege Üniversitesi, AB ülkeleri ile yürüttüğü akademik değişim programlarının yanısıra ABD, Japonya, İsrail, Çin gibi ülkelerle de ilişkilerini sürdürmektedir. İş birliği protokolü imzaladığı 82 yurt dışı üniversitesi ile yaptığı ortak çalışmalarla çok sayıda araştırma imkanı yaratarak, uluslararası bilgi alışverişinde bulunma yönünde önemli adımlar atmıştır. Bu iş birliği protokolleri kapsamında; ortak bilimsel araştırmalar, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, karşılıklı bilgi ve yayın değişimi, ortak bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlenmesi, ders verme ve eğitim amaçlı diğer etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

 

Çift Diploma

Uluslararası alanda tanınan bir üniversite olma yolunda kararlı adımlarla yürüyen Ege Üniversitesi, evrenselleşme çalışmaları ile tanınan üniversitelerle ortak akademik çalışmalar, değişim programları ve çift diploma programları yürütmek için ikili anlaşmalar yapmaktadır. Böylelikle hem Ege Üniversitesi öğrencileri hem de anlaşma yapılan üniversitelerin öğrencileri farklı bir kültürü tanıma ve başka bir ülkede akademik çalışma yapma imkanı bulmaktadır. Çift diploma programlarına katılan öğrenciler, programı başarı ile tamamlamaları halinde, hem Ege Üniversitesinin hem de değişimde bulundukları üniversitenin diploma derecesini almaya hak kazanmaktadırlar.

Bu kapsamda İspanya Politecnica de Cartagena Üniversitesi ile Bahçe Bitkileri ve Almanya FH Giessen-Friedberg Üniversitesi ile Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik-Enformatik alanında lisansüstü çift diploma programları yürütülmektedir.

 

Ulusal Değişim Programı – FARABİ

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan kurumlar arasında öğrenci değişimi için Farabi Değişim Programı başlatılmıştır. Ege Üniversitesi 52 üniversite ile Farabi protokolü imzalamış ve öğrenci değişimine başlamıştır.

 

Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi 2014-2015 akademik yılından itibaren gerçekleştirilmeye başlamıştır ve bu alanda imzalanmış 6 değişim protokolü bulunmaktadır. Kısaca “Mevlana Değişim Programı”; Avrupa Birliği ülkeleri dışında kalan tüm ülkelerdeki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan yükseköğretim kurumları ile Türk üniversiteleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.