Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Ege Teknopark

EGE TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş.

 

Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ege Teknopark, 10 Ağustos 2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün %100 hisse sahibi olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Yönetici Şirket, “ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi” unvanı ile 13 Kasım 2014 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket ticari unvanı,  tescil tarihi olan 13.02.2017 itibariyle Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi olarak değiştirilerek ilan edilmiştir.
Ege Teknopark, Ege Üniversitesi Kampusu içerisinde TGB-1 ve TGB-2 alanları olarak toplam 83.716,19 m2’lik iki alandan oluşmaktadır. Öncelikli yatırım alanı olan TGB-2 Alanı, kuzeyinde Ankara Caddesi, güneyinde Mühendislik Fakültesi, doğusunda Yüksek Öğrenim Kredi Yurtları batısında Üniversite Olimpik Futbol Sahası arasında kalan 50.122,54 m2’lik alandır. Ege Teknopark’ın Ege Üniversitesi Rektörlüğü desteği ve katkılarıyla 2014 yılı sonunda faaliyete geçen ilk binası olan İNCİ Binası yanı sıra Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi EBİLTEM-TTO Binası ve MERCAN Konteyner Park da TGB-2 alanı içinde yer almaktadır. İkinci etapta yapılandırması düşünülen TGB-1 Alanı, kuzeyi ve doğusu Ziraat Fakültesi alanı, güneyi Bornova Mevlana Mahallesi ve batısı Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü arasında kalan 33.593,65 m2’lik alandır. Ege Teknopark alanları, Yerleşkenin tümünde temaya uygun çevreci bir mimari ve açık inovasyonu destekleyecek bir konsept tasarım çerçevesinde fark yaratacak bir vizyon ile planlanmaktadır.
Ege Teknopark kuruluş çalışmaları kapsamında Ege Üniversitesi akademisyenleri, sanayi kuruluşları temsilcileri ve Teknopark konusunda deneyime sahip uzmanlar ile Arama Toplantıları gerçekleştirilmiş ve TGB’nin Vizyon ve Stratejisi, sektörel öncelikleri, Yönetim yapısı, Ortaklık Kurgusu, yararlanıcı profili, Firma Seçim Süreci, beklenen hizmetler, İşbirliği Yaklaşımı tartışılmış ve raporlanmıştır. Ege Üniversitesi’nin farklı bölümlerinden 69 öğretim üyesinin, 50 kadar sanayi şirketinin ve 25 uzmanın katıldığı Arama Toplantıları’nın yanı sıra, daha geniş bir grubun görüşlerine ulaşılabilmesi amacıyla on-line olarak hazırlanan “Ege Üniversitesi Teknoparkını Arıyor” anketi toplam 112 Ege Üniversitesi öğretim elemanı tarafından yanıtlanmıştır. Bu ön çalışmalarda benimsenen ilkelere göre misyonu ve vizyonu oluşan ve “Yaşam Bilimleri ve Sağlık” temasında öncelikli olarak faaliyetlerini sürdürmesi planlanan Ege Teknopark, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren girişimci şirketlere yer tahsisi yapmaya başlamıştır.
“İzmir’deki diğer oluşumlarla sinerji içinde, birbirini tamamlayarak rekabet öncesi işbirliği gerçekleştirecek firmaların dâhil olduğu, üniversitenin araştırma deneyiminin, sanayi ile birleştirildiği sürdürülebilir Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi içerisinde, “Yaşam Bilimleri ve Sağlık” ağırlıklı olmak üzere akademik ve endüstriyel girişimciliği destekleyerek, bölgesel ve ulusal düzlemde en yüksek katma değeri yaratma”
vizyonu ile yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlayacak akademik ve sanayi girişimlerini destekleyerek bilgi tabanlı ekonominin doğması ve gelişmesini sağlama hedefiyle yola çıkmıştır.
Bölge’de, ilk etap başvuru çağrısında toplanan projelerin yapılan hakem değerlendirmeleri ardından, Ar-Ge niteliği ve iş planı olarak yeterli görülen proje sahibi şirketler, Ocak 2015 itibariyle faaliyete geçmiştir. Başlangıçta 14 şirkete yer tahsisi yapılmasıyla faaliyete başlayan Ege Teknopark’ta Eylül 2017 itibariyle 70 girişimci şirket yer almaktadır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı uyarınca, Öğretim üyeleri, ürettikleri bilgi ve teknolojilerin ekonomik değer yaratabilmesi için şirket kurabilmektedir. Bu kapsamda sağlayacakları gelir vergiden muaf olup Üniversite Döner Sermaye sisteminin dışında değerlendirilmektedir. Ancak, öğretim üyeleri ürettikleri bilgi ve teknolojilerden ekonomik değer yaratabilmek için mutlaka şirket kurmak zorunda değildirler. Firmalara Ar-Ge hizmeti vermek isteyen öğretim üyeleri, TGB’ye başvurmaları halinde talep sahipleriyle kurumsal olarak bir araya getirilmektedirler. Tarafların görüşmeleri sonucunda ortak bir Ar-Ge konusunda uzlaşılması durumunda TGB tarafından Ar-Ge niteliği onaylanan projelerde öğretim üyesinin Ege Teknopark A.Ş. adına görevlendirilmesi yapılmaktadır.

Başvuru ve Bilgi İçin:
Web : www.teknoparkege.com
Mail :teknoparkege@teknoparkege.com
Telefon : 0232 311 44 51