Çerez Örnek
canlı destek

Sözleşmeli Personelin Memur Kadrosuna Atanmasına İlişkin Duyuru

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 48. maddesi uyarınca mezkur Kanunun 4/B kapsamında Üniversitemiz sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 26.01.2023 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (son tarih: 26.02.2023) başvuru evraklarını tamamlayarak görev yapmakta oldukları birime teslim etmeleri gerektiği 26.01.2023 tarihinde Üniversitemiz web sayfası ile Personel Daire Başkanlığı web sayfasında ilanen duyurulmuştur.
 
 
Buna göre Üniversitemiz memur ve sözleşmeli personelin aylık ödemeleri her ayın 15'inde yapıldığından ve bu kapsamda yapılacak atamalar sonucu hem personelimizi maaş hakları açısından mahrum etmemek hem de Üniversitemiz maaş birimlerinin iş yoğunluğuna sebebiyet verilmemesi açısından; memur kadrolarına atamalar 15.04.2023 tarihi itibariyle yapılacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ