Çerez Örnek
canlı destek

Ege Üniversitesi Kalite Politikası

 

Ege Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet ve yönetim süreçleri için temel değerlerinden ödün vermeden kalite politikası;

  • Eğitim-öğretimini, çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlayan ve güncelleyen,
  • Ar-Ge faaliyetlerini, küresel eğilimleri göz önüne alarak ülkemizin ve bölgemizin öncelikli araştırma alanlarında yoğunlaştırmayı hedefleyen,
  • Toplumsal hizmeti etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda sunan,
  • Uluslararası etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemini destekleyen,
  • Küresel düzeyde Ar-Ge çıktılarına ulaşılması için disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları destekleyen ve toplumun refah düzeyini artıran çıktılar üretmeyi hedefleyen,
  • Çeşitliliğini uzmanlaşmada odaklayarak araştırma ve eğitim alanlarında rekabet edebilir bir üniversite olmasına katkıda bulunan,
  • Akreditasyon, kurumsal iç ve dış değerlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılmasını ve mevcutların sürdürülmesini sağlayan,
  • Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
  • Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ